Söker du jobb?

Fem vanliga nätverkningsmisstag i jakt på jobb

Dagens jobbsökarspecialister måste måste lära sig att förstå de rätta och de felaktiga sätten man kan sköta sitt nätverkande på. An använda sig av sitt professionella nätverk är av yttersta vikt när det gäller att hitta ett jobb idag. För att göra dig redo för jobbsökandet ger vi dig här fem tips för hur du inte ska sköta ditt nätverkande:

1. Att inte höra av sig till sina kontakter. Uppföljning är mycket viktigt. När du faktiskt skapat kontakt med någon så bör du visa ditt intresse av att upprätthålla denna ghenoma tt då och då höra av dig. För anteckningar om vad ni talar om för att hålla reda på vad ni står. Till exempel: Skicka ett litet mail angående något ni har talat om för att visa ditt engagemang.

2. Att vara en diffus onlinetyp. Se till att hålla din onlineprofil i ordning. Den ska förmedla en positiv bild av dig. olämpliga länkar och kommentarer är inte hjälpsamma för dina nätverksframgångar. Tänk också på att hålla dina profiler konsekventa över olika plattformar.

3. Att förmedla bilden av att vara oviktig. Man måste göra intryck för att bli ihågkommen. Försök att skapa en så minnesvär profil som möjligt. Ta vara på det hos dig som sticker ut och våga visa upp det.

4. Missföstår nätvekandets innebörd. Många tolkar nätverkande som ett sätt att sälja sig sjäv, när det i själva verket handlar om att skapa samarbeten mellan individer. Hjälp andra och andra hjälper dig. Ansträng dig och bjud på dig själv och du kommer få tillbaks samma sak från dina vänne roch kolleger.

5. Mycket snack. Snacka inte, lyssna! Lyssna på vad dina kollegor har att säga och försök lära dig av dem istället. Genom att vara en god lyssnare skapare du trygghet hos dina kontakter och kommer få ett mycket bättre resultat av dina ansträngningar.

Det finns många platser att nätverka på. De uppenbara är de stora sociala plattformarna som facebook och linkedIn, men det finns också mindre som den sociala platsbanken, Jobbjakt.se och andra liknade mer jobbnichade sidor.